Prive

leven

Privacybeleid

Deze rubriek beschrijft het beleid van ons bureau met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Ons vastgoedbureau wordt vertegenwoordigd door IMMO KS SRL en heeft zijn hoofdkantoor aan de Rue de la Ramée 15 in 5575 VENCIMONT – BCE0631.743.875.

Persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt bij een aanvraag via onze website worden verwerkt door ons bureau om aan de gebruiker te kunnen antwoorden.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van aanvragen. Deze gegevens kunnen aan externe partijen worden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.

Als de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, kan ons bureau mogelijk de aanvraag niet verwerken.

Door deze voorwaarden te accepteren, sturen wij u een lijst met advertenties die overeenkomen met uw zoekcriteria, en kunt u ook profiteren van gratis informatie over onze speciale aanbiedingen en diensten. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd.

Geen gegevens worden automatisch verzameld door de website zelf. De enige gegevens die we verwerken zijn diegene die u vrijwillig aan ons verstrekt. Andere mogelijk automatisch verzamelde informatie wordt alleen door statistische tools verzameld, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, en heeft betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser, de bezochte webpagina’s, maar blijft volledig anoniem.

We kunnen via een cookie een toegangscode en wachtwoord opslaan. Andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de gekozen taal om de site te bezoeken, kan ook in de cookie verschijnen. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server naar uw harde schijf wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Het houdt bij welke site is bezocht en bevat een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek. Onze cookies dienen voornamelijk om de site te laten functioneren – technische sessiecookies).

We kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van derden zoals media (immoweb, vlan, logicimmo, …). Deze worden alleen aan ons verstrekt na een aanvraag via de formulieren op hun respectieve websites. Als u akkoord gaat, kan uw e-mailadres door het bureau worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt daarom nooit verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden aan ons bedrijf. Deze gegevens worden echter op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van ontvangen informatie op onze site te beschermen. Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot en correctie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Per post op het volgende adres:
Rue de la Ramée 15, 5575 VENCIMONT (België)

U kunt ons ook per e-mail bereiken op: info@immoks.be

Of bel ons op +32 82 48 02 02.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die via een hyperlink aan de onze zijn gekoppeld.

Als u van mening bent dat onze website niet voldoet aan deze verklaring, kunt u contact opnemen met ons bureau via e-mail of per post op het adres dat op de website wordt vermeld.

Bijwerking
Ons bureau verplicht zich om deze verklaring regelmatig bij te werken om rekening te houden met wettelijke, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de laatste versie is geldig.

VERKLARING – Rechten van de betrokkene met betrekking tot zijn persoonsgegevens

De betrokkene van persoonsgegevens erkent dat hij eerlijk en volledig is geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens door het vastgoedkantoor. Naast het recht op informatie heeft de betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op toegang tot zijn gegevens door de betrokkene. Dit houdt in dat de betrokkene van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging kan verkrijgen dat deze gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot deze gegevens.
  • Recht op rectificatie van onjuiste informatie en aanvulling van onvolledige gegevens.
  • Recht om gegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere wettelijke grondslag is voor de verwerking), als de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking…
  • Recht op beperking: wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar deze nog steeds nodig zijn. Wanneer een dergelijke beperking, in principe tijdelijk, wordt ingesteld, kunnen de gegevens alleen met de toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen worden verwerkt.
  • Recht op gegevensportabiliteit: de betrokkene heeft het recht om de gegevens die hij heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke hier bezwaar tegen kan maken. De betrokkene kan verzoeken dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden overgedragen.
  • Recht op bezwaar: de betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wat inhoudt dat hij de verwerkingsverantwoordelijke kan vragen zijn gegevens niet langer te verwerken en in ieder geval het recht heeft om bezwaar te maken tegen prospectie.

Elk verzoek om deze rechten uit te oefenen kan aan ons bureau worden gericht via e-mail info@immoks.be

Een antwoord wordt binnen de kortst mogelijke tijd en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal verstrekt.

Er worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (herhaaldelijk karakter).

1