Afschaffing van de Franse woonbelasting: Meld u vóór 31 juli aan!

June 8, 2023

Meld uw woning aan bij de Franse belastingdienst vóór 31 juli

Als u eigenaar bent van onroerend goed in Frankrijk, of het nu gaat om een hoofdverblijfplaats of een tweede huis, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe fiscale verplichtingen die van kracht zijn. De Franse regering heeft onlangs aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de woningbelasting, die van invloed kunnen zijn op uw fiscale situatie als koper. In dit artikel informeren wij u over de laatste wijzigingen en de stappen die u moet ondernemen om te voldoen aan de wetgeving.

Het afschaffen van de woningbelasting voor hoofdverblijfplaatsen:

Sinds 1 januari 2023 heeft de Franse wetgever besloten om de woningbelasting af te schaffen voor onroerend goed dat wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dit betekent dat als u uw onroerend goed in Frankrijk als hoofdverblijfplaats gebruikt, u niet langer belastingplichtig bent voor deze belasting. Deze maatregel heeft tot doel de fiscale last voor eigenaren die in hun eigendom verblijven, te verlichten.

De verplichte aangifte:

Om echter te bepalen wie onderhevig is aan de woningbelasting, vraagt de Direction Générale des Finances Publiques aan alle eigenaren, inclusief buitenlandse eigenaren, om vóór 31 juli 2023 een aanvullende aangifte in te vullen. Deze aangifte moet online worden ingediend op de officiële website van de Franse belastingdienst: https://www.impots.gouv.fr

In deze aangifte moet u aangeven of het betreffende onroerend goed uw hoofdverblijfplaats is of een tweede huis. Als het onroerend goed niet uw hoofdverblijfplaats is, moet u informatie verstrekken over de identiteit van de bewoners en de duur van hun verblijf sinds 1 januari 2023. U kunt ook aangeven of de woning leegstaat. Deze maatregel heeft tot doel een betere verzameling van gegevens en een nauwkeurige beoordeling van de belastingen mogelijk te maken.

De gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen:

Het is essentieel om te voldoen aan deze aangifteplicht, aangezien het niet naleven ervan of het verstrekken van onjuiste informatie aanzienlijke boetes tot gevolg kan hebben. In geval van niet-aangifte of onjuiste aangifte kan een boete van € 150 per onroerend goed worden opgelegd. Het is dus cruciaal om de aangifte correct in te vullen vóór de uiterste datum om financiële problemen te voorkomen.

Als vastgoedagentschap raden wij u ten zeerste aan om te voldoen aan deze nieuwe fiscale verplichtingen door uw Franse onroerend goed aan te geven vóór 31 juli 2023. Daarna moet u natuurlijk opnieuw aangifte doen in geval van verandering van situatie. Aarzel niet om contact op te nemen met uw notaris en/of uw boekhouder als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van uw aangifte.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

    Conformément au RGPD entrant en vigueur le 25 mai 2018, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à Immo KS. Personne de contact : Kateline Schmit, info@immoks.be, +32 (0) 82 48 02 02. Les destinataires de ces données seront uniquement l’équipe de Immo KS. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Immo KS. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

    Terug naar de lijst met artikelen
    1