Nieuw fiscaal regime in het Waals Gewest: Verhoogde vrijstelling tot 40.000 euro

September 1, 2023

Vanaf deze zomer voert het Waals Gewest een nieuw belastingstelsel in dat significante veranderingen met zich meebrengt voor vastgoedkopers. Een van de belangrijkste punten van deze hervorming heeft betrekking op de fiscale vrijstelling, die nu 40.000 euro bedraagt (in plaats van 20.000 euro). In dit artikel presenteren wij u de details van deze maatregel en de impact ervan op de registratierechten.

Hoe werkt de fiscale vrijstelling?

In het Waals Gewest bedraagt het tarief van de registratierechten 12,5% en wordt berekend op de transactieprijs van onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers echter profiteren van een fiscale vrijstelling. Dit bedrag wordt afgetrokken van de belastbare basis, waardoor u minder registratierechten hoeft te betalen. Tot nu toe was de vrijstelling vastgesteld op 20.000 euro, wat een fiscale besparing van 2.500 euro opleverde (12,5% van 20.000 euro).

De nieuwe vrijstelling op basis van de aankoopprijs

In het nieuwe systeem dat binnenkort van kracht wordt, wordt de vrijstelling berekend op basis van de aankoopprijs van het onroerend goed.

Hier zijn de drempels en bijbehorende bedragen:

AankoopprijsVrijstellingsbedragFiscale besparing
> 350.000 euro40.000 euro5.000 euro
Tussen 350.000 euro en 500.000 euroAflopende vrijstelling tussen 40.000 en 20.000 euroTussen 5.000 euro en 2.500 euro
> 500.000 euroVrijstelling van 20.000 euro2.500 euro

Als u een woning koopt tussen 350.000 euro en 500.000 euro en u voldoet aan de voorwaarden voor de korting, wordt het vrijstellingsbedrag als volgt berekend:

40.000 euro – ((20.000 x (verkoopprijs – 350.000 euro)/(500.000 – 350.000))

Dus, als u een huis koopt voor 375.000 euro en u voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling… tromgeroffel… bedraagt uw fiscale besparing 4.583 euro (4.583,33 euro om precies te zijn).

En voor bouwgronden:

Voor de vrijstelling van bouwgronden (of het terreingedeelte van een in aanbouw zijnde woning of een woning op plan (dus het gedeelte onderworpen aan registratierechten, niet aan BTW)), bedraagt het vrijstellingsbedrag:

Aankoopprijs Vrijstellingsbedrag Fiscale besparing :

AankoopprijsVrijstellingsbedragFiscale besparing
> 175.000 euro40.000 euro5.000 euro
Tussen 175.000 euro en 250.000 euroAflopende vrijstelling tussen 40.000 en 20.000 euroTussen 5.000 euro en 2.500 euro
> 250.000 euroVrijstelling van 20.000 euro2.500 euro

Om van de fiscale vrijstelling te kunnen profiteren, moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld. Hier zijn de belangrijkste vereisten:

 • Het onroerend goed kopen als natuurlijke persoon, en niet als rechtspersoon.
 • De volledige eigendom van het onroerend goed in zijn geheel verwerven (geen vruchtgebruik, naakte eigendom of deel van het gebouw).
 • Het onroerend goed bestemmen voor bewoning.
 • Op het moment van de akte geen volle eigendom hebben van een ander onroerend goed dat gedeeltelijk of volledig voor bewoning is bestemd, zelfs in het buitenland.
 • Binnen drie jaar na de aankoop in het onroerend goed domiciliëren (vijf jaar voor bouwgrond of een in aanbouw zijnde woning of woning op plan).
 • Uw hoofdverblijfplaats in dit pand behouden gedurende drie jaar vanaf de datum van inschrijving in het bevolkingsregister.

Conclusie

Het toekomstige fiscale stelsel in het Waals Gewest voorziet in een verhoogde vrijstelling van 40.000 euro, waardoor vastgoedkopers fiscale voordelen kunnen genieten. Deze hervorming zal de registratierechten verminderen en de toegang tot eigendom vergemakkelijken. Aarzel niet om contact op te nemen met een vastgoedprofessional of een notaris voor nauwkeurige informatie die is afgestemd op uw situatie.

Bij IMMO KS volgen we de fiscale ontwikkelingen op de voet en staan we klaar om u te begeleiden bij uw vastgoedaankoop in het Waals Gewest. Neem nu contact met ons op om vastgoed te ontdekken dat aan uw behoeften voldoet en te profiteren van deze gunstige fiscale vrijstelling.

Opmerking: De informatie in dit artikel is gebaseerd op beschikbare informatie op het moment van schrijven. Het wordt aanbevolen om te verwijzen naar officiële bronnen en een juridisch of fiscaal professional te raadplegen voor persoonlijk en actueel advies.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

  Conformément au RGPD entrant en vigueur le 25 mai 2018, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à Immo KS. Personne de contact : Kateline Schmit, info@immoks.be, +32 (0) 82 48 02 02. Les destinataires de ces données seront uniquement l’équipe de Immo KS. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Immo KS. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

  Terug naar de lijst met artikelen
  1