Nieuw in 2023: Lagere Aankoopkosten voor Eerste Kopers

December 29, 2022

Vanaf januari 2023 worden nieuwe notariële regels van kracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op verschillende aspecten van het notariaat, zoals de status van de notaris, technische modernisering, toegang tot het beroep en tarieven voor honoraria.

We zullen ons vooral richten op dit laatste punt, omdat dit u direct aangaat.

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u namelijk een korting op de aankoopkosten van uw woning (geschat op ongeveer €1.000, afhankelijk van de aankoopprijs en het type verkoop, onder andere).

Let op, deze korting geldt niet voor registratierechten, zoals bij de vermindering voor bescheiden woningen en de vrijstelling, maar wel voor de honoraria die notarissen in rekening brengen.

Dit omvat:

 • De toepassing van een vast tarief voor administratieve kosten (exclusief hypotheekaflossing) van €750 exclusief btw voor de hoofdakte[2] en €550 exclusief btw voor de bijkomende akte(s)[3]. (Voorheen variërend tussen ongeveer €800 en €1.100)
 • Ongeveer 10% korting op de honoraria van de notaris voor de aankoopakte
 • Ongeveer 20% korting op de honoraria van de notaris voor een kredietakte

De voorwaarden om van het nieuwe tarief te profiteren voor deze laatste twee punten zijn als volgt:

 • Volle eigendomsverwerving
 • Door één of meerdere natuurlijke personen
 • Van een onroerend goed dat uitsluitend voor bewoning is (gebouwd, te bouwen of in aanbouw)
 • Dat ze gezamenlijk als hun eigen en enige woning zullen bewonen
 • Geen andere onroerende goederen bezitten (behalve een deel van een eigendom dat is verkregen via erfenis, zonder vruchtgebruik of woonrecht)
 • Verhuizen en zich vestigen in het pand BINNEN ÉÉN JAAR na de datum van de akte of voorlopige oplevering (indien bouw of grote renovatie)

De hervorming heeft uiteraard invloed op andere kosten, zoals de oprichtingskosten van een BV, kosten voor andere persoonlijke en familierechtelijke handelingen (echtscheidingen, successieaangiften, buitengerechtelijke volmachten, erfrechtelijke handelingen, enzovoort), maar we zullen niet alle verschillende en diverse effecten behandelen. Aarzel echter niet om contact op te nemen met uw notaris als u andere vragen hierover heeft!

We hopen dat dit goede nieuws u nog meer zal motiveren om dit jaar met ons samen te werken aan uw vastgoedprojecten! Het is altijd een genoegen om u te begeleiden en uw dromen te zien uitkomen.

[1] Nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op overeenkomsten onder levenden en openbare verkopen

[2] Bijvoorbeeld, de verkoopakte van het onroerend goed, een verkavelingsakte, of een basisakte voor een appartementsgebouw

[3] Bijvoorbeeld, een financieringsakte voor een verkoop, of de eerste verkoopakte van een onroerend goed na een basis- of verkavelingsakte.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

  Conformément au RGPD entrant en vigueur le 25 mai 2018, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à Immo KS. Personne de contact : Kateline Schmit, info@immoks.be, +32 (0) 82 48 02 02. Les destinataires de ces données seront uniquement l’équipe de Immo KS. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Immo KS. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

  Terug naar de lijst met artikelen
  1