De hulp en premies in Wallonië in 2023

January 28, 2023

In Wallonië is het budget voor premies verhoogd en zijn er enkele versoepelingen van kracht in 2023 (sommige premies zijn al enkele maanden van toepassing).

Wilt u uw woning renoveren? Wilt u de energieprestaties van uw huis verbeteren, geld en energie besparen?

Heeft uw huis gezondheidsproblemen en wilt u een oplossing?

Op dit moment biedt Wallonië u 2 soorten hulp:

  • Premies: Bijvoorbeeld: het vervangen van het dak, thermische isolatie, … Een erkende auditor is vereist; dankzij hem ontvangt u alle nodige adviezen voor uw werkzaamheden.
  • Leningen tegen een verlaagd tarief of renteloze leningen die het aanvragen van premies omvatten.

Als u premies wilt krijgen voor uw werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden pas beginnen nadat een rapport, opgesteld door een auditor, bij de administratie is geregistreerd.

Het budget voor premies wordt aangepast aan uw inkomsten, de samenstelling van uw huishouden, de werkzaamheden die u wilt uitvoeren en hun bijdrage aan de verbetering van de energieprestaties van uw woning.

Houd er ook rekening mee dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wilt u het bedrag van de premies kennen, de voorwaarden waaraan u moet voldoen en de te volgen procedure?

Ga naar de volgende link: https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792

Sinds 1 februari 2023 is er een pelletprime beschikbaar.

Het is nu mogelijk om vanaf 1 februari een aanvraag in te dienen om de pelletprime van 250€ te ontvangen, toegekend door de overheid als onderdeel van de energiemaatregelen.

De pelletprime is een eenmalige steun van 250€ voor huishoudens die hun hoofdverblijf verwarmen met bulk aangekochte pellets. Wilt u hiervan profiteren? U moet een levering van bulk pellets (minstens 500 kg) hebben ontvangen van een bedrijf, geleverd met behulp van een blaaswagen of op pallets, tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

Let op, deze steun wordt alleen toegekend aan huishoudens die voornamelijk verwarmen met pellets en die geen gebruik hebben gemaakt van de stookoliecheque, het basisforfait voor gas of het sociaal tarief voor gas.

Wilt u uw premieaanvraag indienen? Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Economie
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/prime-de-250-euros-pour-les voor alle informatie.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

    Conformément au RGPD entrant en vigueur le 25 mai 2018, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à Immo KS. Personne de contact : Kateline Schmit, info@immoks.be, +32 (0) 82 48 02 02. Les destinataires de ces données seront uniquement l’équipe de Immo KS. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Immo KS. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

    Terug naar de lijst met artikelen
    1